* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (90)   ބާތިލް (50)   ސައްޙަ (312)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 452


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1560
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

5

7

10

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
އަސްރަފީގެ / ފ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.87%

(232 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު މުމްތާޒް
ބީޗްސައިޑް / ފ. މަގޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.21%

(50 ވޯޓު)

3 - މަޙްމޫދު އިޤްބާލް
ފްރެންކްވިލާ / ފ. މަގޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.96%

(93 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ނޫރާނީގެ / ފ. މަގޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.79%

(184 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ ނަޞީރު
އަސްރަފީގެ / ފ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.62%

(228 ވޯޓު)

6 - މޫސާ މިސްބާޙް
ލިލީމާގެ / ފ. މަގޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.24%

(113 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުއްނާޞިރު
ގްރީންވޯލްޑް / ފ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.63%

(197 ވޯޓު)

8 - އަންވަރު ޢަބްދުﷲ
ލިލީމާގެ / ފ. މަގޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.64%

(88 ވޯޓު)

9 - އިބްރާހީމް ނަސީމް
ބީޗްސައިޑް / ފ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.6%

(181 ވޯޓު)

10 - ޒުހުރާ އަބޫބަކުރު
އާބަހާރުގެ / ފ. މަގޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.44%

(194 ވޯޓު)