* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (72)   ބާތިލް (30)   ސައްޙަ (324)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 426


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1620
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

3

6

4

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
2 - އަޙްމަދު އިބްރާހިމް
ފަރުދާބަގީޗާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.7%

(141 ވޯޓު)

3 - ޝުޖާޢު އާދަމް
ނޫވިލާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.79%

(191 ވޯޓު)

4 - އަޙުމަދު ފިރާޤު
ފިލިގަސްދޮށުގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.38%

(152 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޢިމްރާނު
ސޯސަންގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.59%

(123 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
މެޑޯޒް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.12%

(164 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޒާހިރު
ޒަމާނީހައުސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.3%

(102 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމު
ހުވަނދުމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.46%

(137 ވޯޓު)

9 - އަބްދުﷲ ރިފާޒު
ނޫމާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.26%

(150 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މުޙައްމަދު
ދެތަނޑިމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.98%

(194 ވޯޓު)

11 - ޙަސަން މާހިރު
ފިލިގަސްދޮށުގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.33%

(135 ވޯޓު)

12 - ޢުމަރު މޫސާ
ބަހާރީގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.09%

(131 ވޯޓު)