* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (117)   ބާތިލް (11)   ސައްޙަ (395)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 523


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1975
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

4

8

1

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސްނީ ޔޫސުފް
ނޫވިލާގެ /ނ.ޅޮހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.13%

(200 ވޯޓު)

2 - ފަތުޙުﷲ ޢަލީ
ފަޒާ /ނ.ޅޮހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.53%

(208 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ރަޝީދު އިބްރާހިމް
ބަހާރުގެ /ނ.ޅޮހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.57%

(189 ވޯޓު)

4 - ޙުސައިން ޢަފީފް އިބްރާހީމް
އޯކިޑުމާގެ /ނ.ޅޮހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.38%

(205 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ފާއިޒް
ވާދީ /ނ.ޅޮހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.57%

(189 ވޯޓު)

6 - ޙުސައިން ނިޔާޒް
ރޯޒްމީޑް /ނ.ޅޮހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.77%

(193 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު އަނީސް
ބަހާރުގެ /ނ.ޅޮހި
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

0.61%

(12 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ހަވޭލި /ނ.ޅޮހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.18%

(201 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ކުރިކީލަގެ /ނ.ޅޮހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.03%

(198 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު އިރުފާނު
މިލާނޯ /ނ.ޅޮހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.77%

(193 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ދިލްކަސްގެ /ނ.ޅޮހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.47%

(187 ވޯޓު)