* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (199)   ބާތިލް (40)   ސައްޙަ (447)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 686


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2236
20 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

13

3

10

9

17

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަލީ
މާފޮޅޭގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.28%

(51 ވޯޓު)

2 - އަޙުމަދު މުޙައްމަދު
ޒަމާނީވިލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.52%

(34 ވޯޓު)

3 - މޫސާ ޙަސަން
ފަތިސްހަނދުވަރުގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

8.23%

(184 ވޯޓު)

4 - މޫސާ ޚާލިދު
ސްވީޓްފްލާވަރ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.05%

(113 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ ޙުސައިން
އަމާޒް
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.41%

(121 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރު
ނޫވިލާގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

6.62%

(148 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
އޯކިޑްމާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.13%

(137 ވޯޓު)

8 - އަޙުމަދު މޫސާ
މުސްތަރީގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.01%

(45 ވޯޓު)

9 - އަބްދުއްރަޙީމް އަލީ
އާސްމާންވިލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.83%

(175 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
އަލަމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.23%

(184 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
ކަނީރުމާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.91%

(65 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ އިބްރާހިމް
ފިނިހިޔާގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

6.93%

(155 ވޯޓު)

13 - ޙުސައިން ޢަލީ
ސޯސަންވިލާ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

9.44%

(211 ވޯޓު)

14 - ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޝީދު
ކޮތަރުވިލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.24%

(50 ވޯޓު)

15 - މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
މޫރިތިގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.04%

(135 ވޯޓު)

16 - އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް
ދޫރެސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.24%

(50 ވޯޓު)

17 - އާދަމް އިބްރާހިމް
ވިދުވަރުގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

7.51%

(168 ވޯޓު)

18 - މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
ނޫރާނީވިލާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.73%

(61 ވޯޓު)

19 - ޢަލީ އިބްރާހިމް
އިރުވާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.09%

(69 ވޯޓު)

20 - ޢަލީ މޫސާ
ކޮތަރުވިލާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.58%

(80 ވޯޓު)