* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (602)   ބާތިލް (0)   ސައްޙަ (5)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 607


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 27
24 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

6

23

18
?
3
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަބުދުﷲ ފާރިސް
ހަނދުވަރީގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

2 - ޔޫސުފް އިސްމާޢީލް
އެންދެރިމާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

3 - އިޙްސާން މަންޞޫރު
މަހުމާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.41%

(2 ވޯޓު)

?
4 - އަޙްމަދު ޝާކިރު
ރޭވިލާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

0%

(0 ވޯޓު)

5 - އިޞްލާޙް ޔޫސުފް
މަލިންގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.81%

(4 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ހަނީފް
ފެހިވިލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.11%

(3 ވޯޓު)

7 - ފާއިޒު އާދަމް
ނޫވިލާގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

0%

(0 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު އަބުދުސަމަދު
ކާމިނީގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.7%

(1 ވޯޓު)

9 - އަބުދުއްސަމަދު އަޙުމަދު
އޯކޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.7%

(1 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ރަމްޒީ
ކަންމަތީގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

11 - ޤާސިމް ވަޙީދު
އޭޝިޔާ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

0%

(0 ވޯޓު)

12 - އަލީ އިބްރާހީމް
މެޑޯޒު
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

13 - އަޙްމަދު އާދަމް
ސަބުނަމީގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.7%

(1 ވޯޓު)

14 - އިބްރާހިމް އާދަމް
މަގުމަތީގެ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.7%

(1 ވޯޓު)

15 - ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް
ތޯތާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.41%

(2 ވޯޓު)

?
16 - އާޡިމް އާދަމް
ފިނިވާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.7%

(1 ވޯޓު)

17 - އަބުދުލްޙަންނާނު މުޙައްމަދު
ލިތުއޭނިޔާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.7%

(1 ވޯޓު)

18 - ޢާޞިމް އިބްރާހިމް
ސާދީވިލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.41%

(2 ވޯޓު)

?
19 - އަލީ ރަސީދު
ރަންގަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.7%

(1 ވޯޓު)

20 - ނިޢުމާ އަޙުމަދު
މިލެޓް
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

21 - މުޙައްމަދު އާދަމް
ސަބުނަމީގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.7%

(1 ވޯޓު)

22 - ވަޙީދާ ސައުދު
ޖަންބުމާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.7%

(1 ވޯޓު)

23 - ހުސެއިން ޙަސަން
ކެމީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.11%

(3 ވޯޓު)

24 - އަބުދުﷲ ރިޒުވީ
ފެންޑާގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

7.41%

(2 ވޯޓު)

?